zde se nacházíte:
Úvod > Řešení

LOKiA umí řídit i složitý sklad jednoduše

Široká paleta volitelných možností pro řízení skladu

Domluvte si ukázku řešení

Moduly skladového softwaru LOKiA WMS

Jedním ze stavebních kamenů skladového řešení LOKiA WMS je jeho modularita. Zákazníci si vybírají moduly na základě svých požadavků a přání, takže ve svém skladu opravdu využívají jen to, co potřebují Stačí si jen vybrat. V současné nabídce máme níže vypsané moduly a další přibývají.

Pokud nenaleznete modul, který by odpovídal vaší představě, obraťte se na nás a společně ho vymyslíme.

Rezervace zboží pro objednávky

V skladovém software probíhá automatická rezervace zásob k objednávce při vytvoření úkolu z dokladu.

Optimalizace tras

Při všech pohybech skladníků jsou optimalizovány jejich trasy a to tím způsobem, že úkoly jsou řazeny postupně dle požadované logiky průchodu skladem.

Export reportů

Přehledy o stavu zásob a jejich pohybech je možné jednoduše exportovat do MS Excel a dále s daty pracovat, analyzovat je a vyhodnocovat potřebné informace.

Průběžná a celková inventura

Základní platforma software umožňuje jednoduše vykonávat vstupní, průběžnou ale i celkovou inventuru skladových zásob pomocí RF čteček čárových kódů.

Různé možnosti zakládaní dokladů

Zakládání dokladů do LOKIA WMS je možné 3 způsoby: ručně přes webovou aplikaci, importem z CSV nebo napojením na ERP/e-shop pomocí API rozhraní.

Číselné řady

Možnost generování čísel zboží podle nastavené logiky zákazníkem. Dále umožňuje dopředu tisk štítků zboží před jeho naskladněním.

Dvoukrokový výdej

Skladník odebere zboží z pozice (první krok). Modul umožňuje zboží dále sledovat během následujících skladových procesů, jako je například balení či kontrola kompletnosti (druhý krok). Teprve poté je zboží odepsáno.

Řízený přesun

Umožňuje vedoucímu skladu zadat na webu skladníkovi úkol, že má někam jít, vzít konkrétní zásobu a někam ji přemístit. Skladníkovi už není nutné tyto informace předávat papírově či telefonicky. Úkol se mu zobrazí na čtečce čárových kódů.

Automatický tisk čárových kódů

Tento modul umožňuje rychle tisknout čárové kódy na neoznačené zboží při příjmu anebo přepravní štítky pro dopravce jako součást procesu výdeje.

Automatický příjem

Využití tohoto modulu je možné v případě potřeby automatického naskladnění zásob na základě konkrétního dokladu.

Automatický výdej

Modul Automatický výdej umožňuje okamžitě vydat a odepsat zásobu z vybrané skladové pozice na základě dokladu.

Kontrola zásob

Díky tomuto modulu je možné po dokončení vychystání zboží provádět opakovanou kontrolu kompletnosti připravené objednávky k výdeji.

Proces balení

Tento modul je doporučeno využívat na oddělení baličů, kteří potvrzují zabalení objednávky a odesílají informace o počtu připravených balíků.

Expirace dle partnera

Modul eviduje různé požadavky na expiraci pro jednotlivé odběratele, které zohledňuje při výběru zásob k výdeji.

Přiřazování úkolů skladníkům

Modul Rozdělení úkolů skladníkům je doporučeno využívat v případě potřeby přidělování úkolů dle schopností a kvalifikace skladníků.

Rozdělení úkolů dle typu objednávky

Modul umožňuje k jednotlivým dokladům evidovat specifickou charakteristiku, (např. důležitost klienta) a rozdělovat úkoly skladníkům dle nastaveného typu.

Rozpad objednávky do úkolů po zónách

Modul umožňuje z jedné objednávky vytvořit vícero úkolů pro jednotlivé zóny ve skladu a následně celý výdej ukončit v jedné předávací pozici.

Sledování zásilek u přepravců

Pomocí tohoto modulu se zasílají přepravní informace o zásilce externím dopravcům, objednává se svoz a k dispozici je přehled o stavu balíku i v průběhu cesty k zákazníkovi.

Parametry sledování

Modul parametry sledování umožňuje u vybraných zásob evidovat specifika zboží, jako je číslo šarže, datum expirace, sériové číslo nebo jiný libovolný parametr.

Evidence GS1-128

Tento modul usnadňuje zadávaní hodnot parametrů sledování pomocí načítání složeného čárového kódů dle standardu GS1-128.

Evidence logistických dat

Modul umožňuje evidovat rozměry a hmotnost jednotlivých produktů.

Skladovací objekty

Modul zajišťuje systémovou kontrolu, aby nedocházelo k nepovoleným přesunům mezi jednotlivými skladovacími objekty.

Příjem zboží vícero skladníky

Ke zrychlení příjmu velkých objednávek je využívám tento modul, který umožňuje kooperaci vícero skladníků na jednom příjmovém dokladu.

Přepravní a manipulační jednotky

Možnost provádět skladové operace s celými manipulačními jednotkami (např. přesun celé vícedruhové palety pomocí načtení jednoho čárového kódu). 

Nedisponibilní přepravní a manipulační jednotky

Rozlišení na úrovni jednotlivých PMJ, jestli jsou nebo nejsou disponibilní. Možnost mezi těmito stavy přepínat pomocí webu i RF.

Využití Business Intelligence nástrojů

Pomocí tohoto modulu je možné vytvářet rozšířené reporty ze skladových dat a analyzovat specifické údaje dle individuálních požadavků.

Doplňování hladiny zásob

V případě pevných skladových pozic je možné využívat tento modul, který hlídá nastavenou hladinu zásob v jednotlivých přihrádkach a generuje úkoly k doplňování zboží.

Prioritizace úkolů

Díky tomuto modulu je možné kdykoli prioritizovat úkoly skladníkům dle časové naléhavosti plnění nebo jiné preference vedoucího skladu.

Postupné vykrytí objednávek

Tento modul umožňuje pomocí více úkolů postupně vychystávat jednu objednávku, až dokud není zcela vykryta zásobami.

Inventura po zboží

Možnost realizovat inventuru ne podle přihrádek, ale podle zboží. Zamkne se pouze dané zboží, ne celé přihrádky, kde zboží leží.

Transformace

Modul umožňuje provést operaci, při které se jedno zboží mění na jiné (výroba, montáž, přebalení, kompletace, změna parametrů). Při operaci se eviduje, co vzniklo z čeho, je tedy možné např. dohledat, že daný produkt s konkrétní šarží vznikl právě z daného materiálu.

Záměny

Evidence, které zboží je zaměnitelné kterým (a jestli je zaměnitelnost obousměrná).
Úprava šablony vyskladnění tak, aby uměla najít náhradní zboží.

Poznámka k zákazníkovi

Evidence poznámek u jednotlivých zákazníků.
Zobrazení poznámky na RF u úkolů typu Výdej pro daného zákazníka.

Vratky

Modul umožňuje zpracování vratek skladníkem - rozhodnutí o přijetí vratky, a následné navrácení zásilky, případně automatické naskladnění vráceného zboží.

Řízené zaskladnění

Díky tomuto modulu umí systém navrhovat pozice pro uložení zboží na základě nastavené logiky.

Evidence obalového salda

Sledování typů a množství obalového materiálu mimo sklad firmy.

Řízení distribučních vln

Současné vychystávání zboží skladníkem k vícero objednávkám.

Proces nakládky s SSCC kódy

Úplná evidence zboží na skladě až do okamžiku odjezdu dopravce.

Manipulační technika

Modul umožňuje rozlišit, s jakou manipulační technikou je možné přistupovat do jednotlivých skladových pozic, a podle toho rozdělit úkoly mezi skladníky.

Doplňování

Modul zajišťuje, aby ve vychystávací zóně byl vždy dostatek zboží a pickeři mohli v klidu pracovat, zatímco jejich kolegové s vysokozdvižnými vozíky postupně doplňují, co je zrovna potřeba.