zde se nacházíte:
Úvod > Řešení

Přínosy skladového systému pro zaměstnance ve skladu

Co doopravdy znamená používat systém řízení skladů pro skladníky?

Domluvte si ukázku řešení

Po nasazení skladového systému (WMS) firma získává úplný přehled nad zásobami ve skladu, sníží chybovost činností, zrychlí expedici a je schopná odvádět více práce, a to vše v důsledku šetří její náklady. Vedoucí skladů a logističtí manažeři jsou si těchto přínosů velmi dobře vědomi, když zavádějí skladové systémy, avšak co to znamená pro jednotlivé zaměstnance ve skladu? Jak zavedení skladového systému ovlivní jejich práci?

Ve skladu jsou pořád potřeba ruce

Jedna z nejčastějších obav, se kterou se ze strany zaměstnanců skladů setkáváme, je obava ze ztráty práce po nasazení řízeného skladování. Avšak opak bývá pravdou. Je nutné si uvědomit, že WMS práci skladníků nijak nesupluje, pouze ji zefektivňuje a dělá pro tyto zaměstnance příjemnější a pohodlnější. Kvalitně odvedená práce ve skladu, např. u e-shopů, může být potom jedním z faktorů ovlivňující růst byznysu, rozšiřování portfolia produktů a v konečném důsledku i tvorbu nových pracovních míst.

Výhody práce s WMS pro zaměstnance skladu

1) Usnadnění práce a minimalizace chyb

S WMS už není nutné, aby si nutně některé informace zaměstnanci pamatovali, ať už jde o místo uložení daného zboží či různé pracovní postupy. Historií zůstávají také berličky v podobě ručního značení na objednávce, v jakém pořadí má být zboží vychystáno. Vše řídí systém, včetně optimalizovaného pohybu skladníků ve skladu. Ti se tak lépe orientují a vzniká lepší pracovní prostředí. A pokud skladníci dodržují vnitřní firemní předpisy a respektují pravidla práce s WMS, systém jim na oplátku pomáhá s eliminací chyb, kterých by se mohli dopustit. Dochází tak ke snížení zodpovědnosti zaměstnance a odpadají případné platové postihy.

2) Rychlé zaškolení nových zaměstnanců

Práce s WMS a se čtečkami čárových kódů je intuitivní a osvojí si ji každý zaměstnanec v průběhu jednoho dne. Díky tomu, že již nemusejí skladníci nosit v hlavě seznam zásob ani si pamatovat lokace, kde bylo zboží uloženo, což za ně dělá systém, je zaškolení nových brigádníků či agenturních pracovníků otázkou maximálně několika dnů. U jednoho z našich zákazníků trvalo před nasazením WMS zaškolení nového zaměstnance v průměru 6 měsíců, než se dokázal plně orientovat v sortimentu. Po implementaci skladového systému už jde jen o jednotky dnů. Za zmínku také stojí i snížení míry stresu, kterou může zaměstnanec po nástupu do nové práce pociťovat. Pomáhá tomu již zmíněná snížená zodpovědnost, nižší nároky a jednoduchá práce se skladovým systémem a čtečkami čárových kódů.

3) Eliminace repetitivních a zbytečných činností

Často jsou zaměstnanci skladů nuceni investovat energii a čas do zcela zbytečných činností, může jít například o opakované přepisování dat do podnikových systémů, ruční „naťukávání“ vratek či tisk papírových objednávek. S řízeným skladováním zůstávají tyto činnosti minulostí, stejně tak cesty k fakturantce či na jiné sběrné místo, kde se „v kastlíku“ shromažďují objednávky. Přenos dat mezi WMS a podnikovým systémem se děje automaticky. Informace se skladníkům propisují na čtečky čárových kódů.

4) Pravidelná pracovní doba

Jedním z efektů skladového systému je snížení počtu a délka přesčasů, které jsou způsobeny pomalým odbavováním objednávek, zdlouhavým hledáním zboží a dalšími provozními prodlevami. U našich zákazníků jsme pozorovali např. snížení průměrné pracovní doby z 10,5 hod. na 8 hod. za směnu, během kterých se podařilo odbavit všechny objednávky uskutečněné ten den. Došlo tedy ke snížení pracovní doby a současně narostla kvalita práce.

5) Zaměstnanecká motivace

Na odvedenou práci je možné navázat program odměn a benefitů, které můžou být pro zaměstnance motivací a které dokáže zaměstnanec svou vlastní prací ovlivnit. Částečně lze práci ve skladu i gamifikovat, tedy udělat z ní hru, jejíž výsledky se můžou promítnout do odměňovacího systému. Zároveň na základě dat o odvedené práci lze jasně identifikovat nízkou produktivitu práce konkrétních skladníků, která může snižovat společné výsledky i týmového ducha. Nadřízenému pracovníkovi tato data umožní zjistit a individuálně vyřešit, proč u konkrétního zaměstnance došlo k poklesu produktivity.

6) Zvýšení kvalifikace zaměstnanců

Nedílnou součástí zavedení WMS je i osobní rozvoj zaměstnanců skladu, který jim přináší práce s moderními technologiemi. Ty se v dnešní době velmi rychle vyvíjí a jsou vysoce žádané. Práce se skladovými systémy a čtečkami čárových kódů potom rozšiřuje spektrum znalostí jednotlivých zaměstnanců, které budou moci využít na trhu práce v budoucnu.

 

Dopadů, které nasazení skladového systému na zaměstnance ve skladu má, by se dala najít ještě celá řada. Pro ukázku nám však těchto šest bodu postačí. Implementace WMS vždy ovlivní chod skladu i denní náplň práce skladníků, nicméně naši zákazníci, kteří využívají skladový systém LOKiA WMS, jsou důkazem, že se tak děje s obratem k lepšímu.

Pokud by vás zajímalo, jak by mohl systém LOKiA fungovat ve vašem skladu, ozvěte se nám pomocí formuláře níže. Nezávazně vám představíme demo nebo jenom zodpovíme dotazy.